klantverhalen

Klantverhalen

Edwin Kok, teamleider Facilitaire Dienst: “Wat ik in de maatwerk-training voor beginnende teamleiders heb geleerd én wat ik goed in de dagelijkse praktijk kan gebruiken is:

 • Inzicht in wat voor type leidinggevende ik ben én over welke kernkwaliteiten ik beschik.
 • Inzicht in de verschillende types medewerkers.
 • Flexibel omgaan met verschillende manieren van leidinggeven en dit effectief toepassen in verschillende situaties.
 • Gesprekken goed voorbereiden met behulp van een checklist.

De training was heel persoonlijk en leerzaam waardoor ik nu steviger in mijn schoenen sta, zelfverzekerder ben én op zijn tijd wat korter en strakker in mijn aanpak. Ik bereid me nu beter voor. Ik bedenk vooraf wát ik wil bereiken en hóe ik dat denk te doen door het op papier te zetten. Sonja en haar maatwerktraining beveel ik graag aan omdat het prettig is in een kleine groep te werken. Je krijgt hierdoor veel individuele aandacht en het voelt vertrouwd. Haar manier van trainen is ook prettig: ze legt de verantwoordelijkheid bij ons neer en gaat er nuchter en praktisch mee om.”

Teamleider laboratorium: “Ik ben nog niet zo lang leidinggevende en heb dit jaar een maatwerk-training voor beginnende teamleiders gevolgd bij Sonja, samen met 2 collega’s. Het was fijn om te horen dat iedere beginnend leidinggevende tegen hetzelfde aanloopt. Het is normaal om het spannend te vinden. De handvatten die Sonja me heeft gegeven op het gebied van o.a. prioriteiten stellen, situationeel leidinggeven en het ontdekken en toepassen van mijn kwaliteiten én uitdagingen, geeft rust om objectief tegen zaken aan te kijken. Wat ook belangrijk is voor mij: ‘niet té perfectionistisch te zijn, een 6-je is soms ook genoeg.’ Rust en vertrouwen uitstralend zorgt Sonja voor een open en veilige sfeer in de groep. Er is aandacht voor oplossingen van praktische problemen. Ze weet waar ze mee bezig is en geeft ons het vertrouwen dat wij dit ook kunnen leren. Een half jaar geleden was er nog twijfel. Vind ik dit wel leuk? Nu is die twijfel verdwenen. Ik weet beter hoe ik allerlei situaties in de praktijk aan kan pakken.”

Medewerker Izore: “Voorafgaand aan de eerste sessie van de teamtraining waren de verwachtingen bij ons op de afdeling nogal afwachtend:

 • wij hebben toch onder elkaar geen probleem;
 • uiteindelijk verandert er toch niet zoveel;
 • dat hebben we toch helemaal niet nodig;
 • ik vind het toch wel een beetje eng en confronterend;

dat waren zoal de reacties.

Ook van mijn kant, om heel eerlijk te zijn. Maar het pakte positief uit. Alleen al het feit dat je met je collega’s kunt praten over zaken die je bezighouden, was heel fijn. Doordat de werkdruk vrij hoog is kom je meestal niet toe aan: ‘een goed gesprek.’ Deze training gaf hiervoor de gelegenheid. Dit is meteen één van de grote verschillen met andere trainingen die we tot nu toe hebben gehad. Daarnaast was er veel aandacht voor voorbeelden uit onze eigen praktijk. Ik heb het als een training op maat beschouwd, een training gericht op de problematiek bij ons op de afdeling. Dit was uitermate plezierig, nuttig en constructief. Sonja ging heel neutraal, rustig en respectvol om met de verhalen en problemen die aan de orde kwamen.

Verder was het uitermate prettig dat je alle info die je tijdens de training kreeg later in het werkboek en/of op de computer na kon lezen. Hierin stond extra info om je nog meer handvatten te bieden. Het is echt iets om te bewaren en later nog eens op terug te grijpen. De vragen die we na ieder dagdeel moesten beantwoorden vond ik ook wel slim: het triggert je om de stof opnieuw te herkauwen en na te denken over: ‘hoe zit of hoe werkt dat bij mij.’ Het was echt even stof tot nadenken en dat was goed. Tot slot was het erg leuk om na afloop van het hele gebeuren een ‘goody bag’ te krijgen met o.a. een boek met door Sonja geschreven verhalen. Dit boek heb ik met plezier gelezen. Ik vond het echt een extraatje, een stukje “persoonlijke aandacht”. Volgens mij vat dit de training wel mooi samen: ‘het was heel persoonlijk en ook weer niet té persoonlijk en confronterend.’

Wat heb ik zelf vooral geleerd? Ik ben niet anders gaan handelen of reageren dan voorheen. Het heeft me vooral gestimuleerd om over bepaalde dingen dieper na te denken. Van elk trainingsonderdeel heb ik bepaalde dingen opgepikt. Wat het meest is blijven hangen en waar ik wat mee ga doen is: grenzen bewaken. Dit blijft een aandachtspunt. En ik moet er voor waken om niet reactief te reageren maar proactief. Alles draait om de bewustwording van eigen gedrag en daar heeft de training mij zeker bij geholpen.

Tot slot, de slogan: als je doet wat je altijd doet, gebeurt er wat er altijd gebeurt’ die Sonja regelmatig herhaalde kende ik al. In deze training werd de slogan opnieuw onder de aandacht gebracht. Ik vind het een prachtig levensmotto die ik spreekwoordelijk boven mijn bed heb gehangen.”

Hetty Hetebrij, hoofd zorgondersteuning Dialyse Centrum Groningen: “Er is geen goed of fout” is een kenmerkende uitspraak van Sonja. Ze zegt het vaak tijdens de training die ze geeft aan een van mijn teams. Ze wil hiermee duidelijk maken dat ze respect heeft voor ieder mens en dat ieder mens met al zijn (eigen)aardigheden er mag zijn. Sterker nog, er móet zijn. Omdat je juist vanuit individuele diversiteit als team sterker kan worden. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, elkaar aan te vullen, van elkaar te leren en via de ander ook veel over jezelf te leren.

Ik had Sonja benaderd om samen met mij en de technische dienst, waaraan ik leiding geef, te onderzoeken hoe wij de samenwerking en communicatie onderling konden verbeteren. Daarnaast had ik ook nog een hele praktische doelstelling: het bepalen van een aantal KPI’s (kritieke prestatie indicatoren), waarmee de kwaliteit van het werk van de technische dienst aangetoond kan worden. Dit laatste was simpelweg een doelstelling die vanuit het kwaliteitsbeleid van het Dialyse Centrum Groningen (DCG) naar voren was gekomen. Bij Sonja was ik precies aan het goede adres, want zij weet als geen ander theoretische elementen (communicatie, team coaching, gedragsverandering, organisatieleer) te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Hoe Sonja dat doet? Het begint met het scherp stellen van de vraag. Dit doet ze door middel van een voorgesprek met alle deelnemers afzonderlijk. Hierdoor worden alle invalshoeken meegenomen, niet alleen die van de opdrachtgever. Bijkomend voordeel is dat er al een kennismaking is geweest voordat de training begint. In ons geval bestond de training uit een 8-tal bijeenkomsten, waarbij in de tussenliggende periodes opdrachten werden gemaakt, ter voorbereiding, ter verwerking of ter reflectie. Het grote effect hiervan is dat het geleerde in de praktijk kan worden gebracht, dat er tussentijds mee geoefend en over gesproken kan worden. En ook, dat je als team aan den lijve ondervindt hoe snel je weer in “oud gedrag” vervalt. En dus hoe belangrijk het is om elkaar bij de les te houden en hier manieren met elkaar voor te vinden. Heel ondersteunend is dat Sonja na elke training een verslag maakt. Dit verslag bestaat steeds uit een stukje theorie, oefeningen en een weergave van de uitkomsten en bevindingen vanuit het team. Hierdoor is een naslagwerk op maat ontstaan, waar je later nog eens in kunt grasduinen.

De bereikte resultaten waren in ons geval: meer inzicht in hoe ieder in elkaar steekt als persoon en in elkaars voorkeursstijlen qua communicatie en gedrag (m.b.v. kleurentheorie). Begrip van hoe je je eigen en elkaars gedrag kunt beïnvloeden en hoe je als team effectiever kunt worden (m.b.v. kernkwadranten, feedback). Bewustwording van hoe je het werk leuk maakt (o.a. succesfactoren, successen vieren). En tot slot vanuit organisatorisch perspectief: na deze training zijn wij ons beter bewust van de plek van de technische dienst in het DCG, wat er verwacht wordt en hoe we dat kunnen laten zien met een aantal concrete KPI’s.

Sonja is een trainer die op een zeer respectvolle manier en met milde humor mensen en situaties weet te spiegelen. Ze bereidt de trainingen heel goed voor, maar de bijeenkomsten zijn nooit helemaal voorgekookt. Sonja beweegt mee met wat er zich op dat moment aandient. Ze kan goed luisteren en neemt de tijd om deelnemers hun eigen tempo te laten volgen in het denkproces. Je merkt dat ze niet alleen vanuit de theorie praat, maar zelf ook de praktijk kent. Ze maakt de training persoonlijk met eigen ervaringen en ten slotte door het vertellen van een verhaal.”

Diny Struik, teamleider Oncologie, Longgeneeskunde en Urologie Bethesda ziekenhuis: “Ik ben resultaatgericht en kom snel in actie. Hierdoor zat ik soms teveel bovenop mijn team, nam te weinig afstand en had een minder goed overzicht. Ik had behoefte aan begeleiding om te leren het juiste evenwicht te bewaren tussen controle en loslaten, afstand en nabijheid. Het resultaat dat ik na 5 gesprekken, het lezen en overdenken van bijbehorende theorie en het toepassen ervan in de praktijk, heb bereikt is:

 • geen vol gevoel meer in het hoofd.
 • meer ruimte gecreëerd in mezelf en voor mezelf.
 • in staat zijn anderen meer ruimte te geven.

Sonja heeft mij hierin begeleid door mij te laten ontdekken welke kleur bij mij dominant is en wat dit betekent in kwaliteiten en valkuilen hoe ik de dingen doe als leidinggevende. Hoe ik de kwaliteiten van iedereen in het team kan leren zien en effectief gebruiken. Het geeft rust en helderheid om te zien en ervaren dat ik, door mijn manier van leidinggeven aan te passen, het team in staat stel zelf met oplossingen te komen. Dit heeft een positief effect op de betrokkenheid en zelfstandigheid van het team.”

Monique Agema, Coördinerend Senior Analist afd. bacteriologie, Izore (Leeuwarden):In 2012 zijn wij als 4 coördinatoren aangesteld. Alle 4 hadden we geen ervaring. Sonja is bij ons gekomen en heeft geïnventariseerd wat onze behoeften waren wat betreft opleiding en training. Dat was haar al snel duidelijk en ze schreef een opleidingsplan waarbij wij 8 dagdelen training kregen op een externe locatie. Ze heeft ons tijdens deze trainingen en door het huiswerk dat we meekregen, op een ongedwongen manier handvatten gegeven om onze functie beter uit te kunnen voeren. Daarnaast heeft ze ons bewust gemaakt van onze kwaliteiten en onze zwakten. Waar kan ik best trots op zijn, wat kan ik nog verbeteren. Het mooie is dat ze ons dat niet vertelde maar dat je dat zelf ontdekt! Sonja is een fijn mens in omgang. Bedankt Sonja, voor alles wat je me bewust en onbewust heb meegegeven!!”

Dineke Liesting, manager Wijz Zwolle: “Ik heb Sonja leren kennen als een toegewijd en professioneel coach. Creatief en inventief. Ze zet je met haar indrukwekkende verhalen op een nieuw spoor. Daarnaast geeft ze met praktische tips vaart aan het proces, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.

Danny Molenaar, Univé: “Ik heb Sonja leren kennen tijdens mijn eerste functie als leidinggevende. Vanwege deze nieuwe functie was ik op zoek naar ‘een spiegel’ – iemand waar je mee kunt praten over je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende. Deze vond ik in Sonja: een open een eerlijke coach die praktijkgericht en resultaatgericht te werk gaat. Soms een stukje theorie ter verduidelijking maar direct weer terugpakkend naar de persoonlijke ontwikkeling. Ik kan Sonja dan ook van harte aanbevelen!”

Patrick Tempelman, Carinova: “Ik heb Sonja mogen ervaren als een een zeer betrokken en kundige trainer. Ze neemt de tijd voor de groep, maar ook het individu. Vraagt gedegen door en is erg persoonlijk. Zet je niet voor schut in de groep, maar durft wel de vinger op de zere plek te leggen. Je merkt direct dat Sonja erg veel ervaring heeft in het vak en dat uit zich weer in de training. Ook is Sonja vriendelijk en rustig is. Dit vergroot het gevoel van vertrouwen in Sonja en de training. Daarnaast is Sonja een professional die afspraken nakomt en in staat is om gevraagd, maar ook ongevraagd, gedegen en direct advies te geven. Dit siert haar enorm. Op persoonlijke noot: Ik heb Sonja als een enorm aardige en slimme vrouw ervaren. Ik wens Sonja dan ook alle succes toe.”

Irna Zwiers, interim manager: “Klein van stuk, groots in aanwezigheid in alle rust en doortastendheid, dat is Sonja voor mij. Een zeer prettige vrouw om mee samen te werken, te sparren over zakelijke en persoonlijke ontwikkeling thema’s. Naast een boeiende verteller is zij een uitstekend luisteraar! Je zou zo’n coach naast je kunnen hebben….”

Valentin Meijer, consultant, adviseur Meijer Consultancy: “Sonja is een vakvrouw pur sang. Ik heb haar leren kennen als een zeer integere en authentieke persoonlijkheid die het beste uit mensen weet te halen. Haar manier van communiceren is helder, duidelijk en oprecht. Bij Sonja zijn begrippen als vertrouwen en integriteit sterk voelbaar.”